شهریور 1401

قیمت اسید بوریک در بازار

اسید بوریک در باغ برای کشتن سوسک ها؟ سوال: من خواندم که می توان از اسید بوریک برای کشتن سوسک ها استفاده کرد. آیا می توانم از اسید بوریک در تخت گل هایم استفاده کنم تا سوسک ها از ورود به داخل خانه جلوگیری کنند؟ پاسخ: اسید بوریک به طور موثر به عنوان یک درمان […]

قیمت اسید بوریک در بازار بیشتر بخوانید »

قیمت اسید بوریک در کشاورزی

اسید بوریک نام های جایگزین: اسید بوراسیک، اسید ارتوبوریک، اکسید بوریک هیدروس فرمول آنالیز اکسید B2O3 56.31% 1.00 H2O 43.60% n/a وزن اکسید 69.60 وزن فرمول 123.40 یادداشت اسید بوریک یک ماده معدنی کریستالی بور محلول در آب است. ظاهر آن سفید است و می توان از آن به صورت گرانول یا پودر استفاده کرد.

قیمت اسید بوریک در کشاورزی بیشتر بخوانید »